Regulament Freestyle Showcase
 
Freestyle Showcase
 
Scurtă descriere
 
Obiectul acestei probe este aprecierea robotului sau al oricarui alt proiect electronic:
- din punct de vedere al caracteristicilor și modului de prezentare al robotului sau al oricarui alt proiect electronic (secţiunea Freestyle – prezentare proiect),
- din punct de vedere al modului de documentare şi prezentare a proiectării (secţiunea Showcase – prezentare proiect).
 
Calendarul schimbărilor
 
06.05.2015 - prima publicare
 
1. Aspecte generale

Orice robot sau proiect electronic poate concura. Robotul pot avea orice funcție.
Această probă oferă posibilitatea de a concura pentru acei roboţi, care nu se încadrează în nicio altă categorie/probă a concursului RoboChallenge.
La acestă categorie pot participa și roboți înscriși la alte probe de concurs.

1.1. Secțiunea Freestyle

Echipa care a realizat robotul sau proeictul electronic trebuie să il prezinte în cadrul unei Expoziţii Freestyle care va funcţiona o zi sau două de concurs şi apoi unui juriu.

1.2. Secțiunea Showcase

Echipa care a realizat robotul sau proiectul electronic trebuie să realizeze o documentare a lui, sub forma unui proiect, pe care să îl prezinte unui juriu.
În documentatie vor fi prezentate caracteristici ale proiectului, care vor face obiectul jurizării (idea/motivaţia, detalii despre complexitatea dezvoltării, tehnologiile folosite, inovaţiile aduse). Documentatia va fi oferit juriului pentru analiză, împreună cu robotul sau proiectul electronic.

2. Expoziţia Freestyle

Fiecare participant este invitat să creeze un poster (format max. A1 portret) care va fi prezentat în Expoziția Freestyle împreună cu robotul sau proiectul electronic. Nu există limitări la designul posterului. În timpul expoziției Freestyle (o zi sau 2 de concurs) participanții trebuie să fie disponibili să răspundă la întrebările tuturor celor interesați din public.
Gazda evenimentului nu răspunde pentru furtul, deteriorarea sau distrugerea robotului sau proiectului în timpul expoziției.

3. Documentarea proiectului (pentru secţiunea Showcase)

Documentarea proiectului sau robotului trebuie să acopere:
- partea constructivă (mecanica),
- partea electronică,
- programarea robotului.
Documentația proiectului în forma electronică va fi trisima pe robochallenge.romania@gmail.com
. pana la 20 octombrie 2022.
Documentația proiectului va putea fi îmbunătățită până în ziua concursului. Dacă acest lucru se va întâmpla, echipa va trebui să atragă atenția juriului.

4. Prezentarea în faţa juriului

Juriul va fi format din profesori care să acopere toate domeniile implicate.
Prezentarea se va realiza într-o sala cu proiector.

4.1. Prezentarea robotului (pentru secţiunea Freestyle)

Membrii juriului vor vizita Expoziţia Freestyle înaintea sesiunii de evaluare.
Pe durata evaluării la stand echipa care prezintă robotul sau proiectul va trebui să aducă și să prezinte juriului:
- robotul sau proiectul electronic,
- posterul de prezentare,
- demonstrații de funcționare a robotului,
- se va răspunde la întrebările adresate de către juriu.

4.2. Prezentarea proiectului (pentru secţiunea Showcase)

Echipa care prezintă proiectul va trebui să aducă și să prezinte juriului:
- robotul sau proiectul electronic pentru care a realizat documentarea,
- doua exemplare ale documentației proiectului, tipărite și îndosariate/legate,
- o prezentare PPT sau echivalentă (Prezi, etc).
După prezentarea PPT sau echivalentă (Prezi, etc), pentru care vor fi alocate 5 minute, echipa va realiza o demonstratie de functionare, apoi vor fi puse întrebări (din partea juriului și publicului).

5. Scorurile

Juriul va acorda note tuturor echipelor care îndeplinesc cerințele de mai sus. Se vor acorda premii primilor 3 clasaţi în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

5.1. Pentru secţiunea Freestyle

Juriul va analiza
- robotul sau proeictul electronic,
- posterul
- demonstrația
- răspunsurile la întrebări.
Fiecare membru al juriului va acorda o nota de la 1 la 5 pentru fiecare din categoriile de mai jos:
A. Modul de prezentare
B. Modul de a se pune produsul în valoare cu ajutorul posterului (afișului)
C. Demonstrația
D. Răspunsurile la întrebări

5.2. Pentru secţiunea Showcase

Juriul va analiza:
- proiectul scris (documentația),
- proiectul practic (robotul sau proiectul electronic),
- prezentarea PPT/Prezi/etc,
- răspunsurile la întrebări.
Fiecare membru al juriului va acorda o nota de la 1 la 5 pentru fiecare din categoriile de mai jos:
A. Ideea, creativitatea
B. Efortul depus pentru dezvoltare
C. Tehnologia folosită şi inovațiile aduse
D. Informațiile furnizate
E. Prezentare

6. Declararea obiecțiilor

A. Nu vor fi ridicate obiecții asupra deciziilor luate de către juriu.
B. Dacă există obiecții acestea trebuie ridicate de către căpitanul echipei, dacă există dubii legate de reguli. Obiecțiile se adresează organizatorilor din echipa ETTI ROBOCHALLENGE. Dacă niciun organizator nu este prezent acestea se pot adresa arbitrilor.
C. Orice problemă de regulament se discută cu organizatorii din echipa ETTI ROBOCHALLENGE sau în lipsa acestora cu membrii juriului.
D. Dacă există plângeri sau se observă o abatere gravă de regulament de către o altă echipă se discută cu organizatorii din echipa ETTI ROBOCHALLENGE sau în lipsa acestora cu membrii juriului.

7. Flexibilitatea regulilor

Regulile sunt flexibile în acea măsura, în care să permită adaptarea la numărul de participanți şi de proiecte. Modificarea sau anularea unor reguli poate fi decisă de organizatorul local al evenimentului, atât timp cât acestea sunt publicate înainte de eveniment şi sunt menținute pe tot parcursul evenimentului.

8. Responsabilități

A. Echipele participante sunt mereu responsabile pentru siguranța propriilor roboţi şi sunt răspunzătoare pentru orice accident cauzat de membrii echipei şi de roboţi.
B.
Universitatea Politehnica din București și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației nu vor fi niciodată răspunzători pentru incidente/accidente cauzate de echipele participante sau roboţii lor.