Regulament Air Race
 
Air Race
 
Scurtă descriere
Roboţii zburători trebuie să realizeze forma cifrei 8 în jurul a doi stâlpi, care sunt la distanţă de câţiva metrii unul de celălalt. Roboţii trebuie să îşi demonstreze viteza şi abilitatea de manevrabilitate în 3 dimensiuni.
 
Calendarul schimbărilor
 
17.07.2017
3.1. Scopul jocului
Important!!! Fiecare participant poate să fie operator pentru maxim 2 roboți
Dacă ești chemat la teren și nu te prezinti în 5 minute robotul va fi descalificat.
 
02.01.2014
Prima publicare
 
1. Aspecte generale
 
1.1 Dimensiunile terenului
A. Terenul este lung de 10 metri, lat de 5 metri şi înalt de 3 metri. Este acoperit cu o plasă de siguranţă. Doi stâlpi portocalii sunt plasaţi în teren la distanţa de 5 metri unul de celălalt. Stâlpii au înălţimea de 3 metri şi diametrul de 11 cm. Aceasta garantează un spaţiu de cel puţin 2 metri în jurul stâlpilor.
B. Ca şi un ajutor pentru ghidare pe jos există o linie punctată neagră pe un fundal alb pe podea. Linia are o lăţime de 5 cm. Fiecare linie are 30 cm lungime şi distanţa între 2 linii este de 10 cm. Linia este indicată în figura de mai jos:
14
Vedere de sus a suprafeţei de concurs.
 
2. Implementarea roboților
 
2.1 Construcția robotului
A. Robotul trebuie să fie un robot zburător autonom capabil să zboare la înălțimea de 1 – 2 metri faţă de suprafaţa de concurs.
B. Vehiculele zburătoare includ avioane cu aripă fixă sau cu aripă mobilă (elicoptere sau multicoptere).
C. Vehiculele zburătoare cu aripă fixă nu trebuie să depăşească 500 gr, elicopterele nu trebuie să depăşească 1 kg, iar alte tipuri de aparate nu trebuie să depăşească 2 kg.
D. Viteza maximă de 10 m/s nu trebuie depăşită.
E. Designul aparatelor de zbor trebuie să încapă într-un cuboid de 1m x 1m x 2m. Oricare alt aparat trebuie să încapă într-un cub cu latura de 1 metru.
F. Roboţii trebuie să aibă afișat un număr de concurs, furnizat de organizatori, pe carcasa exterioară într-un loc vizibil. Numărul este folosit pentru identificarea robotului de către arbitrii și se regăsește în mapa echipei (detaliată în anexa 1).
 
2.2 Limitări ale robotului
Fiecare robot participă la clasa de roboţi autonomi.
A. Robotul trebuie să fie autonom. Orice mecanism de control poate fi adaptat, atât timp cât acesta nu interacţionează cu omul.
B. Puterea de calcul poate fi ori internă, ori pe un calculator cu comunicare wireless cu robotul.
C. Pot fi adăugate ajutoare pentru navigaţie. Acestea pot include linia punctată de pe podea, ajutoare pentru navigaţie pasive sau active în interiorul zonei de concurs sau semne adiţionale pe podea.
D. Ajutoarele navigaţionale active (beacon IR) trebuie să funcţioneze pe baterie.
E. Amenajarea ajutoarelor la navigaţie trebuie să se facă în timpul acordat pentru pregătire.
F. Ajutoarele trebuie să fie adunate în maxim 2 minute de la terminarea cursei.
 
2.3 Securitate şi siguranţă
A. Dacă regulile de securitate şi siguranţă nu sunt respectate, acest lucru va duce la descalificarea definitivă a echipei.
B. Echipamentul şi operaţiunile trebuie să se supună legilor româneşti.
C. Doar roboţii cu propulsie electrică sunt acceptaţi în competiţie.
D. Roboţii trebuie să fie clar identificaţi după numărul de start oferit la înscriere.
E. Roboţii nu trebuie să aibă părţi ascuţite sau potenţial periculoase exceptând palele de elicopter sau propulsia normală.
F. Doar substanţele care nu sunt inflamabile, pot fi folosite pentru designul carcasei.
G. Un pilot de siguranţă trebuie să poată prelua controlul robotului în caz de urgenţă.
H. Intrarea în zona de concurs este permisă doar unui membru din echipă care urmează să participe, după ce a primit permisiunea arbitrului.
I. Echipele trebuie să respecte mereu instrucţiunile arbitrului.
J. Arbitrul poate să anuleze orice zbor.
 
2.4 Omologarea
A. Toţi roboţii participanţi pot să intre în concurs doar după ce trec de omologare.
B. Robotul trebuie să zboare la înălţimea de 1 - 2 metri fară intervenţie umană.
C. Trebuie aratată abilitatea operatorului de a controla într-un mod sigur robotul în caz de pericol.
D. Robotul trebuie să îndeplinească reglemetările de siguranţă şi securitate.
E. Se va verifica existenţa pe robot a numărului de concurs, oferit de organizatori.
 
3. Desfăşurarea concursului
 
3.1 Scopul jocului
Important!!! Fiecare participant poate să fie operator pentru maxim 2 roboți
A. Un robot trebuie să termine cât mai multe 8-uri în jurul celor doi stâlpi într-un timp de 10 minute.
B. În timpul zborului robotul trebuie să rămână în aer la înălţimea de 1 – 2 metri faţă de sol.
C. Până la omologare toate echipele stau în sala destinată lor (aceasta este indicată în schița din mapa participanților). Fiecare probă de concurs va avea o sală special destinată. Echipele pot părăsi sala doar pentru a se prezenta la spațiul de joc. Fiecare echipă va fi anunțată de către un reprezentant al concursului, când trebuie să se îndrepte către zona de așteptare din vecinătatea spațiului de joc (vezi Anexa 2).
D. După omologare echipele, care urmează la start, rămân în spațiul de concurs, în zona de așteptare. Echipele pot părăsi această zonă doar cu acordul arbitrilor sau doar pentru reparații/ajustări și este obligată să se întoarcă în timpul precizat de către arbitru. Dacă echipa nu se prezintă la primul apel pierde meciul.
E. După încheierea unui meci, echipele sunt obligate să se întoarcă în sala destinată acestora.
F. Fiecare echipă este obligată să urmăreasca grila de start, afișată pe site și în sala destinată probei la care participă. Vă rugăm NU ÎNTÂRZIAȚI, NU VĂ VOM AȘTEPTA!
Dacă ești chemat la teren și nu te prezinti în 5 minute robotul va fi descalificat.
 
3.2 Startul jocului
A. Fiecare echipă are alocat un timp de 4 minute pentru pregătiri. În timpul pregătirilor operatorului robotului îi este permis să intre în zona de concurs pentru pregătirea startului.
B. Când pregătirea este gata sau cele 4 minute au trecut arbitrul dă semnalul de start pentru cele 10 minute de zbor, iar operatorul poate să pornească robotul.
C. Startul se va face la linia de start.
D. În timpul zborului operatorul trebuie să plece din zona de concurs din raţiuni de siguranţă.
 
3.3 Restart
A. Un zbor se încheie în momentul în care robotul atinge solul sau plasa de siguranţă sau operatorul decide să anuleze zborul.
B. Sunt permise oricâte restarturi în timpul acordat de 10 minute. Operatorul robotului poate să reintre în zona de concurs după ce arbitrul îi dă acordul pentru restart.
 
3.4 Sfârşitul jocului
A. Jocul se termină la sfârşitul timpului acordat sau când arbitrul anulează zborul.
 
4. Scorul
A. Robotul trebuie să facă 8-uri în jurul a 2 stâlpi în mod corect ca în figura de mai sus.
B. Robotul primeşte 1 punct pentru fiecare 8 parcurs în mod corect.
C. Contează suma tuturor punctelor adunate în timpul unui zbor continuu.
D. Dacă sunt mai multe zboruri în timpul acordat acestea sunt calculate separat. Contează zborul cu cele mai multe puncte.
 
5. Declararea obiecţiilor
A. Nu vor fi ridicate obiecţii asupra deciziilor luate de arbitri.
B. Dacă există obiecţii acestea trebuie ridicate de către căpitanul echipei înainte de terminarea jocului, dacă există dubii legate de reguli. Obiecţiile se adresează organizatorilor din echipa ETTI ROBOCHALLENGE. Dacă niciun organizator nu este prezent acestea se pot adresa arbitrilor.
C. Orice problemă de regulament se discută cu organizatorii din echipa ETTI ROBOCHALLENGE sau în lipsa acestora cu arbitrii.
D. Daca există plângeri sau se observă o abatere gravă de regulament de către o altă echipă se discută cu organizatorii din echipa ETTI ROBOCHALLENGE sau în lipsa acestora cu arbitrii.
 
6. Flexibilitatea regulilor
Regulile sunt flexibile în acea măsură în care să permită adaptarea la numărul de participanţi şi meciuri. Modificarea sau anularea unor reguli poate fi decisă de organizatorul local al evenimentului, atât timp cât acestea sunt publicate înainte de eveniment şi sunt menţinute pe tot parcursul evenimentului.
 
7. Responsabilităţi
A. Echipele participante sunt mereu responsabile pentru şiguranţa propriilor roboţi şi sunt răspunzători pentru orice accident cauzat de membrii echipei sau roboţi.
B. Organizaţia Robochallenge şi echipa de organizare nu vor fi niciodată răspunzători pentru incidente/accidente cauzate de echipele participante sau roboţii lor.
 
ANEXA 1
 
Mapa participantului cuprinde urmatoarele:
  1. Numerele de concurs ale robotilor
  2. Diplomele de participare pentru toata echipa
  3. Ecusoanele cu numele participantilor
  4. Informatii cu privire la sala participantilor si schita spatiilor de joc
  5. Diferite materiale promotionale
  6. Explicare modului de formare a grupelor
  7. schița sălilor echipelor și ale spațiilor de joc