Regulament Labirint 2019
 
Labirint
 
Scurtă descriere
Competiția presupune un robot care este capabil să se descurce întru-un labirint. Concursul se va desfășura în sistemul intră 2 roboţi în labirint iese unul.
 
Calendarul schimbărilor
 
17.07.2017
3.1.Desfășurarea concursului 
Important!!! Fiecare participant poate să fie operator pentru maxim 2 roboți
Dacă ești chemat la teren și nu te prezinti în 5 minute robotul va fi descalificat.
 
1.05.2016
2.2 Limitări ale robotului
3. Suprafața de joc
 
02.01.2014
Prima publicare
 
1. Aspecte generale
Concursul se adresează tuturor pasionați de robotică.
Se admit echipe de 1 sau mai mulți membri. Roboții vor trebui să respecte prevederile constructive (masă totală: nelimitată, lungime şi lățime 10 cm x 10 cm).
Plecarea celor 2 roboţi simultan se realizează la comanda arbitrului, iar proba se termină când primul robot iese din labirint.
 
2. Cerințe generale
 
2.1. Caracteristicile robotului
A. Robotul trebuie să fie complet autonom. Se admite orice design care nu intră sub incidenţa limitărilor de la capitolul 2.2. Echipa care implementează robotul poate alege orice materiale şi orice formă de mecanism de control, atât timp cât acesta nu interacționează cu un sistem de control extern robotului.
B. Dimensiuni maxime (L x l): 10 x 10 cm, nu există limită de greutate.
C. Roboții trebuie sa fie echipați cu senzorul Start / Stop, pentru pornirea simultană a roboților.
D. Se recomandă ca robotul să dețină senzori modulați sau filtrați pentru a nu fi influențați de lumina ambientală, a reflectoarelor sau a blițurilor aparatelor de fotografiat – Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru funcționarea incorectă a roboților datorită mediului luminos (ambient, blitz, lampă IR pentru camerele de filmat).
E. Roboţii trebuie să aibă afișat un număr de concurs, furnizat de organizatori, pe carcasa exterioară într-un loc vizibil. Numărul este folosit pentru identificarea robotului de către arbitri și se regăsește în mapa echipei (detaliată in anexa 2).
 
2.2 Limitări ale robotului
A. Din motive de siguranță roboţii trebuie să fie echipați cu un senzor de oprire IR care va fi operat de către arbitri. Când arbitrul va transmite un semnal de oprire, alimentarea  motoarelor trebuie să fie tăiată. Senzorul va fi folosit şi pentru pornirea simultană a roboților de către arbitru. Specificațiile pentru senzorul de oprire/pornire IR se găsesc în ANEXA 1.
B. Este OBLIGATORIE echiparea roboților cu senzor de oprire IR funcțional și implementarea corespunzătoare a acestuia este responsabilitatea fiecărei echipe. Neimplementarea, nefuncționarea și/sau funcționarea necorespunzătoare a senzorului IR duce la eliminarea din concurs. Dacă nefuncționarea senzorului IR  survine în urma unei runde sau meci, este recomandată și permisă înlocuirea acestuia, astfel încât în momentul omologării și al meciului robotul să poată fi operat corespunzător.
C. Dispozitivele pentru bruierea oponenților, cum ar fi surse de radiație pentru a satura senzorii IR, emițătoare de ultrasunete sau alte dispozitive cu efect similar sunt strict interzise.
D. Nu sunt permise componente ale robotului care pot distruge suprafața de joc.
E. Dispozitive care pot stoca lichid, praf, gaz sau alte substanțe pentru a fi aruncate către adversar nu sunt permise.
F. Orice dispozitive care aruncă flăcări nu sunt permise.
G. Dispozitivele care aruncă obiecte spre adversar nu sunt permise.
 
3. Suprafața de joc
A. Suprafața de joc este definită ca un pătrat din lemn de culoare alb mat cu dimensiunea  de 2800 x 3000 mm sau 2800 x 2000 mm. Pe acest dreptunghi este realizat un labirint cu 2 intrări și o singură ieșire. Labirintul este realizat cu pereți înalți de 15 cm.Vezi schita (anexa 3)
B. Distanţa între pereți este de 30 cm și între porţi 30 cm.
C. Vor exista fundături, iar roboţii se pot întâlni pe traseu.
D. Există 2 puncte de plecare simetrice şi un singur punct de sosire.
E. Cele 2 trasee de intrare vor fi similare şi separate, iar de la un anumit punct traseul va fi comun.
F. Culoarea peretilor va fi albă sau o altă culoare deschisă.
 
3.1 Desfășurarea concursului
Important!!! Fiecare participant poate să fie operator pentru maxim 2 roboți
A. Roboţii vor fi împărțiți pe grupe în funcție de numărul participanților. Concursul se va desfășura în sistem grupe/sferturi/semifinale/finală pentru a permite cât mai multe runde de joc pentru fiecare robot în parte. Fiecare meci va fi supervizat de 3 arbitri (1 arbitru principal, 2 asistenți). Deciziile arbitrilor trebuie să fie unanime şi sunt finale, iar contestarea acestora duce la descalificarea din meciul respectiv.
B. Pe parcursul concursului o echipă are dreptul la 2 întreruperi pentru reprogramare în timpul meciurilor, a câte 5 minute fiecare (2 întreruperi pe tot parcursul concursul). Alte pauze mai sunt permise doar pentru probleme mecanice şi doar cu acordul arbitrului de maxim 5 minute fiecare. Această regulă este aplicată doar când se desfășoară un meci. În afara meciurilor schimbările şi reprogramarea este permisă. Echipele sunt obligate să se prezinte la start în maxim 1 minut de la primirea solicitării, în caz contrar vor pierde meciul.
C. Până la omologare toate echipele stau în sala destinată lor (aceasta este indicată în schița din mapa participanților). Fiecare probă de concurs va avea o sală special destinată. Echipele pot părăsi sala doar pentru a se prezenta la spațiul de joc. Fiecare echipă va fi anunțată de către un reprezentant al concursului, când trebuie să se îndrepte către zona de așteptare din vecinătatea spațiului de joc (vezi Anexa 2).
D. După omologare echipele, care urmează la start, rămân în spațiul de concurs, în zona de așteptare(vezi Anexa 2). Echipele pot părăsi această zonă doar cu acordul arbitrilor sau doar pentru reparații/ajustări și este obligată să se întoarcă în timpul precizat de către arbitru. Dacă echipa nu se prezintă la primul apel pierde meciul.
E. După încheierea unui meci, echipele sunt obligate să se întoarcă în sala destinată acestora.
F. Fiecare echipă este obligată să urmăreasca grila de start, afișată pe site și în sala destinată probei la care participă. Vă rugăm NU ÎNTÂRZIAȚI, NU VĂ VOM AȘTEPTA!
Dacă ești chemat la teren și nu te prezinti în 5 minute robotul va fi descalificat.
 
3.2 Omologare – se va desfășura înaintea probei
Fiecare echipă va trebui să treacă de etapa de omologare din ziua competiției pentru a-şi putea înscrie robotul în concurs. Omologarea va avea loc la începutul probei.
Etapele procesului de omologare sunt:
a. Verificarea dimensiunilor robotului.
b. Verificarea funcționării senzorului de Start/Stop.
c. Se va verifica existența numărului oferit pe robot.
Robotul nu va fi reținut după omologare.
După omologare toate echipele vor rămâne în mod obligatoriu în sala de concurs.
 
3.3 Desfășurarea  jocului
A. Un joc presupune plasarea a celor 2 roboţi la intrările labirintului. Aceștia vor pleca simultan la semnalul de start al arbitrului cu telecomanda IR.
B. Robotul care părăsește primul labirintul câștiga jocul şi primește 3 puncte.
C. Dacă timp de 3 minute nici un robot nu părăsește labirintul se va consemna robotul cel mai aproape de ieșire şi va primi 3 puncte (se va menționa traseu incomplet; acestă prevedere va fi decisivă, în caz de egalitate în cazul în cadrul grupelor de calificare)
D. Pe traseu roboţii se pot întâlni, iar aceștia trebuie să se evite.
E. Traseul presupune şi fundături. Dacă un robot rămâne blocat se va debloca şi va primi o penalizare, care se va lua în considerare în cazul în care niciun robot nu termină traseul sau în caz de egalitate.
F. Penalizările se vor cumula.
G. Robotul trebuie să iasă din labirint în mod obligatoriu în zona marcată pentru ieșire.
H. Este permisă utilizarea balizelor pentru ghidaj.
I. Nu sunt permise utilizarea de marcaje vizuale pe suprafaţa de joc.
 
3.4 Reparații, modificări, întreruperi neprevăzute
A. Dacă un robot se defectează în timpul unui meci, arbitrul principal va aloca un interval de 1 minut pentru reparații. Acest interval poate fi extins până la 5 minute cu acordul organizatorilor. Reparațiile vor fi supervizate de un arbitru asistent pentru a se evita schimbarea unor module ale robotului cu altele neomologate.
B. Dacă un robot nu poate fi reparat în intervalul precizat, meciul este câștigat de robotul advers, iar echipa robotului defect poate să continue reparațiile până la următorul meci în care participă, şi în acest caz fiind supravegheată de un arbitru/membru al comitetului de organizare.
C. Înlocuirea pieselor defecte se poate face, iar acumulatorii pot fi încărcați pe parcursul competiției, dacă acest lucru este necesar.
D. După reparații/modificări/ajustări aduse robotului, echipa este obligată să reomologheze robotul.
 
3.5 Contravenții minore:
A. Când concurentul intră pe suprafața de joc pe durata rundei, exceptând situația când robotul a finalizat traseul, iar concurentul merge pentru a ridica robotul. A intra pe suprafața de joc înseamnă:
B. O parte a corpului concurentului se află pe suprafața de joc.
C. Dacă introduce orice obiecte în labirint pentru a se sprijini de acestea.
D. Dacă intră în mod deliberat în raza de acțiune a senzorilor roboților, încălcând deliberat delimitarea spațiului de siguranță.
 
Unul sau mai mulți membri ai echipei înfăptuiesc următoarele acțiuni:
A. Solicită oprirea meciului fără motive întemeiate.
B. Au nevoie de mai mult de timp decât cel acordat pentru  a relua concursul, dacă arbitrul nu a acordat timp pentru reparații.
C. Întreprind acțiuni de orice natură care contravin spiritului de fair-play a jocului.
 
3.6 Penalități
Jucătorii care încalcă secțiunile: „Limitări ale robotului” şi „Abateri” vor pierde încercarea.
Fiecare încălcare a prevederilor din secțiunea „Contravenții minore” va fi acumulată. Trei contravenții duc la descalificare.
Încălcarea prevederilor din secțiunea „Contravenții minore” va fi contabilizată pe durata fiecărei încercări.
 
4. Declararea obiecțiilor
A. Nu vor fi ridicate obiecții asupra deciziilor luate de arbitri.
B. Dacă există obiecții acestea trebuie ridicate de către căpitanul echipei înainte de terminarea jocului, dacă există dubii legate de reguli. Obiecțiile se adresează organizatorilor din echipa ETTI ROBOCHALLENGE. Dacă niciun organizator nu este prezent acestea se pot adresa arbitrilor.
C. Orice problemă de regulament se discută cu organizatorii din echipa ETTI ROBOCHALLENGE sau în lipsa acestora cu arbitrii.
D. Dacă există plângeri sau se observă o abatere gravă de regulament de către o altă echipă se discută cu organizatorii din echipa ETTI ROBOCHALLENGE sau în lipsa acestora cu arbitrii.
 
5. Flexibilitatea regulilor
Regulile sunt flexibile în acea măsura în care să permită adaptarea la numărul de participanţi şi meciuri. Modificarea sau anularea unor reguli poate fi decisă de organizatorul local al evenimentului, atât timp cât acestea sunt publicate înainte de eveniment şi sunt menținute pe tot parcursul evenimentului.
 
6. Responsabilități
A. Echipele participante sunt mereu responsabile pentru siguranța propriilor roboti şi sunt răspunzători pentru orice accident cauzat de membri echipei sau de roboţi.
B. Organizația Robochallenge şi echipa de organizare nu vor fi niciodată răspunzători pentru incidente/ accidente cauzate de echipele participante sau de roboţii lor.
 
ANEXA 1 - Senzorul telecomandă
 
Startul şi stopul de la distanţă
Fiecare rundă la meciurile de Labirint este pornită de către arbitru prin trimiterea unui semnal de start cu ajutorul unei telecomenzi IR. În momentul în care roboţii primesc semnalul runda va începe. (Această metodă face meciul mai corect, pentru că elimină startul fals şi se câștigă timp). Participanții pot alege să îşi implementeze partea de hard şi soft singuri sau pot folosi un modul oferit de către organizatori, metodă care este recomandată.
 
Kill switch
Modulul de kill switch este folosit pentru a tăia alimentarea motoarelor ca metodă de precauție. Când arbitrul trimite semnalul de stop alimentarea motoarelor trebuie să fie tăiată. Constructorii roboților sunt responsabili pentru adăugarea acestui modul pe robot. Modulul poate oferi semnalul pentru activarea kill switch-ului.
 
Modulul
Acesta se ocupă de comunicare şi este ușor de implementat. Robotul trebuie să aștepte pinul de start al modulului să devină High şi atunci trebuie să plece. Modulul acceptă alimentarea între 3.3 şi 5V. Are pitch-ul de 2,54 mm.
Modulul poate fi comandat de la organizatori ROBOCHALLENGE.
 
Moduri de funcționare
Figura de mai jos arată modul de funcționare al modulului. Pentru a nu fi sensibil la zgomot modulul își va salva configurația curentă într-o memorie nevolatilă şi dacă se resetează va reveni la ultima configurație cunoscută. Acest lucru înseamnă că fiecare meci se va termina cu semnalul de stop trimis de arbitru.
12
13
 
Dacă LED-ul pe modul este deschis înainte ca arbitrul să trimită semnalul de start înseamnă că modulul este în modul de “Start”. Apoi comanda de Stop trebuie să fie trimisă şi robotul trebuie să fie restartat ca modulul să revină în modul ”POWER ON”.
Pentru a putea să se desfășoare mai multe meciuri în același timp, fiecare Dohyo va avea propriul cod de identificare a telecomenzii. Modulul poate fi reprogramat să asculte de un alt cod de identificare.
Roboţii care folosesc senzori bazați pe senzori cu tehnologie IR cu frecvenţă de modulație de 38kHz sunt încurajați să își pornească senzorii după ce semnalul de start este primit pentru a minimiza riscul de bruiaj.
Modul acasă
Modulul are o opțiune de folosire fără telecomanda specială. Pe spatele modulului sunt 2 paduri mari, una HOME şi cealaltă GND. Dacă se va lipi o rezistenta de 1 Kohm între aceste 2 paduri modulul va accepta semnalul de la o telecomandă TV standard (telecomanda care folosește codarea RC-5 care a fost dezvoltată de Philips, dar multe alte companii folosesc acest protocol). Sony şi Nec au protocolul propriu şi telecomanda nu va funcționa. Cea mai bună metodă de a afla dacă telecomanda funcționează este de a o testa cu modulul. Apăsând butonul 1 pe telecomanda TV se va furniza semnalul de START, iar butonul 2 va fi STOP.
 
IMPORTANT:
Nu uitați să deconectați rezistenţa când participaţi la concurs.
Mai multe informații se pot găsi aici:
 
Explicații ale modului de funcționare
Se pot găsi detalii despre modul de folosire al modulelor pe pagina:
 
Recomandări pentru Kill switch
Cum să implementezi kill switch-ul cu un delay:
 
Cum să implementezi kill switch-ul cu un optocuplor:
Întrebări
Pentru răspunsuri la cele mai comune întrebări cu privire la modulul de start:
 
Cum să implementezi totul singur
Pentru cei care vor să implementeze totul singuri si să nu folosească modulul, un ghid poate fi găsit aici:
 
ANEXA 2
 
Mapa participantului cuprinde urmatoarele:
  1. Numerele de concurs ale robotilor
  2. Diplomele de participare ale robotilor
  3. Ecusoanele cu numele participantilor
  4. Informatii cu privire la sala participantilor si schita spatiilor de joc
  5. Diferite materiale promotionale
  6. Explicare modului de formare a grupelor
  7. Schița sălilor echipelor și ale spațiilor de joc
 
ANEXA 3
 
14485173_1470957842930957_2009792694656652213_n